Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617

Symantec

Tiết kiệm 23% so với giá bán trên thị trường
Tên sản phẩm Giá 1 năm (VNĐ) Giá 2 năm (VNĐ) Giá 3 năm (VNĐ) Thời gian Xác nhận
Symantec® Secure Site Pro with EV (SGC) 28,331,100 25,468,000   2 - 3 tuần Nâng cao
Symantec® Secure Site with EV 18,805,500 16,916,000   2-3 Tuần Nâng cao
Symantec® Secure Site Pro 18,805,500 16,915,500 15,624,000 2-3 tuần Tổ chức
Symantec® Secure Site 7,541,000 6,568,000 6,269,000 4-5 ngày Tổ chức
Symantec Trust Seal 5,651,000 4,895,000 4,517,000 2-3 ngày Tổ chức

GeoTrust

Tiết kiệm 46% so với giá bán thị trường
Tên sản phẩm Giá 1 năm (VNĐ) Giá 2 năm (VNĐ) Giá 3 năm (VNĐ) Thời gian Xác nhận
GeoTrust QuickSSL Premium Certificate 2,627,100 2,825,550 2,010,000 10 phút Tên miền
GeoTrust True BusinessID Certificate 3,383,000 3,015,000 3,144,000 1-2 ngày Tổ chức
GeoTrust True BusinessID Wildcard Certificate 8,486,000 7,551,000 7,239,000 1-2 ngày Tổ chức
GeoTrust True BusinessID with EV Certificate 5,651,000 4,716,000   1-10 ngày Nâng cao
GeoTrust Web Site Anti-Malware Scan 2,268,000     N/A Tên miền
GeoTrust True BusinessID with Multi-Domain 6,029,000 5,273,000 5,027,000 1-2 ngày Tổ chức
GeoTrust True Business ID With EV Multi-Domain 7,163,000 6,124,000   1-10 ngày Nâng cao

Thawte

Tiết kiệm 46% so với giá thị trường
Tên sản phẩm Giá 1 năm (VNĐ) Giá 2 năm (VNĐ) Giá 3 năm (VNĐ) Thời gian Xác nhận
Thawte SSL123 Certificates 2,627,000 2,259,000 2,136,000 10 phút Tên miền
Thawte SGC SuperCerts 12,266,000 10,386,000 10,074,000 1-2 ngày Tổ chức
Thawte SSL Web Server Certificates 4,328,000 4,054,000 3,774,000 1-2 ngày Tổ chức
Thawte SSL Web server with EV 10,376,000 8,496,000   4-10 ngày Nâng cao
Thawte Wildcard SSL Certificate 15,101,000 13,221,000   2-3 ngày Tổ chức

RapidSSL

Tiết kiệm 55% So với giá bán thị trường
Tên sản phẩm Giá 1 năm (VNĐ) Giá 2 năm (VNĐ) Giá 3 năm (VNĐ) Thời gian Xác nhận
RapidSSL Certificate 662,000 558,000 535,000 Ngay lập tức Tên miền
RapidSSL Wildcard Certificate 3,383,000 3,015,000 3,144,000 Ngay lập tức Tên miền

Comodo

Tiết kiệm 47% so với giá thị trường
Tên sản phẩm Giá 1 năm (VNĐ) Giá 2 năm (VNĐ) Giá 3 năm (VNĐ) Thời gian Xác nhận
Comodo EssentialSSL Wildcard Certificate 1,134,000 922,000 851,000 Ngay lập tức Tên miền
Comodo InstantSSL Certificate 548,000 411,000 362,000 1 giờ Tổ chức
Comodo InstantSSL Pro Certificate 1,871,000 1,503,000 1,380,000 1 giờ Tổ chức
Comodo Premium SSL Certificate 548,000 409,000 362,000 4-10 ngày Tổ chức
Comodo EV Multi-Domain SSL Certificate 2,060,000 1,732,000   7 Ngày Nâng cao
Comodo Unified Communications Certificate 416,000 293,000 252,000 1 giờ Tên miền
Comodo PremiumSSL Wildcard Certificate 7,541,000 6,606,000 6,294,000 7 Ngày Tổ chức
Comodo PositiveSSL Certificate 187,000 156,000 151,000 10 Phút Tên miền
Comodo PositiveSSL Wildcard Certificate 2,060,000 1,625,000 1,493,000 10 Phút Tên miền
Comodo EV SGC SSL Certificate 9,431,000 7,551,000   7 ngày Nâng cao
Comodo Essential SSL Certificate 737,000 652,000 624,000 Ngay lập tức Tên miền
Comodo EV SSL Certificate 5,651,000 4,243,000   4-10 Ngày Nâng cao
Comodo SGC SSL Certificate 1,890,000 1,418,000   7 Ngày Tổ chức
Comodo SGC SSL Wildcard 15,101,000 14,166,000 13,854,000 7 Ngày Tổ chức
Comodo Multi-Domain SSL Certificate 13,211,000 12,266,000 11,340,000 7 Ngày Tên miền
Comodo SSL Certificate 945,000 851,000   10 Phút Tên miền
Comodo Wildcard SSL Certificate 3,780,000 3,308,000   10 Phút Tên miền
Comodo HackerGuardian PCI Scan Control Center 1,701,000 1,642,000 1,642,000 N/A Tên miền
Comodo HackerProof Trust Mark including Daily Vulnerability Scan 8,032,500 7,560,000   N/A Tên miền
Comodo Intranet SSL 718,000 628,000 599,000 N/A Tổ chức

Trustwave

Tiết kiệm 48% so với giá thị trường
Tên sản phẩm Giá 1 năm (VNĐ) Giá 2 năm (VNĐ) Giá 3 năm (VNĐ) Thời gian Xác nhận
TrustKeeper PCI Compliance 1,890,000     N/A Tổ chức
Trustwave Premium SSL 1,796,000 1,616,000 1,374,000 N/A Tổ chức
Trustwave Enterprise SSL 2,438,000 2,192,000 1,865,000 N/A Tổ chức
TrustWave Premium Wildcard SSL 4,706,000 4,234,000 3,604,000 N/A Tổ chức
Trustwave Premium EV SSL 5,651,000 5,084,000   N/A Nâng cao
TrustKeeper SSL Plus 5,254,000 4,744,000 4,038,000 10 Phút Tổ chức
TrustKeeper Plus EV SSL 7,541,000 6,785,000   N/A Nâng cao
Trustwave Domain Validated SSL 7,560,000 7,088,000 6,300,000 10 Phút Tên miền
Trustwave Secure Email Digital ID 284,000     10 Phút Tổ chức