Hỗ trợ trực tuyến

 • Hotline Hotline
  • Google Adwords 086 86 000 96
  • Google Apps      01234 243 342
  • Hosting              0905 102 617

WEB HOSTING AMAZON EC2

Elastic Computer Cloud (Amazon EC2) tương tự như máy chủ VPS thông thường nhưng hoạt động trên nền điện toán đám mây

Các đặc diểm nổi trội :

 • Hỗ trợ mạng riêng ảo VPN, hệ thống tường lửa ở tất cả các cổng In/Out
 • Hỗ trợ theo dõi , cân bằng tải
 • Hổ trợ nhiều IP cho mỗi máy chủ EC2 trọng mạng LAN
 • Hỗ trợ nhiều IP public (EIP) ra bên ngoài mạng riêng ảo VPN
 • Hỗ trợ nhiều nền tảng: Linux, Unix, Window, cloud Linux