Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Hợp đồng nguyên tắc

Hợp đồng nguyên tắc

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ Google Adwords hoặc có nhu cầu bán gói dịch vụ Google Adwords, vui lòng xem Hợp đồng nguyên tắc tại cloud.bin.vn

07-07-2010, 9:09 am  |   Thông tin cần biết Đại lý
Chính sách đại lý

Chính sách đại lý

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, cloud.bin.vn đang có chương trình tìm kiếm đại lý cho dịch vụ Google Adwords trên phạm vi toàn quốc.

07-07-2010, 8:41 am  |   Thông tin cần biết Đại lý
Phiếu đăng ký đại lý

Phiếu đăng ký đại lý

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu làm đại lý điền thông tin vào phiếu đăng ký làm đại lý và gửi đến BIN.

07-07-2010, 9:21 am  |   Thông tin cần biết Đại lý