Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617

1. Internet là gì?

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau.

2. Thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử (E-Commerce, gọi tắt là TMĐT) là hình thức giao dịch mua bán hàng thông qua các kỹ thuật điện tử hay cổng thông tin thương mại, thường là Internet.

3. Lợi ích của TMĐT là gì?

Việc áp dụng TMĐT giúp các doanh nghiệp có được nhiều lợi thế trong quá trình phát triển CNTT hiện nay:

4. Hình thức hoạt động của Thương mại điện tử

Hình thức hoạt động của TMĐT Thanh toán điện tử. Trao đổi dữ liệu điện tử. Thư điện tử. Bán hàng qua mạng (bán lẻ hàng hóa hữu hình) thuong

5. Các loại hình TMĐT?

Thị trường TMĐT rất đa dạng và phong phú. Thông thường có các loại hình sau:

6. Các công đoạn giao dịch trên mạng là gì?

Thông thường một cuộc giao dịch trên mạng gồm có 6 bước như sau:

7. Monthly fee là gì?

Monthly fee là gì? Đây là phí mà doanh nghiệp phải trả cho các khoản liên quan đến dịch vụ như: bảng kê, phí duy trì thanh toán qua mạng, phí truy cập…

8. Transaction fee là gì?

Đây là phí mà doanh nghiệp phải trả cho trung tâm xử lý thẻ tín dụng qua mạng Internet cho mỗi lần giao dịch.

9. Discount rate là gì?

Đây là phí chiết khấu, phần giá trị mà doanh nghiệp phải trả cho Ngân hàng thanh toán. Thông thường mức phí này chiếm từ 2 đến 2,5% tổng giá trị thanh toán qua thẻ tín dụng.

10. Merchant Account là gì?

Merchant Account là một tài khoản thanh toán khi doanh nghiệp tham gia TMĐT, cho phép chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp hay hoàn trả lại tiền đã thu của khách hàng