Hỗ trợ trực tuyến

 • Hotline Hotline
  • Google Adwords 086 86 000 96
  • Google Apps      01234 243 342
  • Hosting              0905 102 617

BẢNG GIÁ EMAIL MARKETING

Gói EM 1 Gói EM 2 Gói EM 3
 • Danh sách emai 500 địa chỉ email 
 • Số lượng gởi email không giới hạn
 • Hơn 160 mẫu thiết kế sẵn
 • Tiếp thị mạng xã hội
 • Khảo sát Builder
 • Danh sách emai 2.500 địa chỉ email 
 • Số lượng gởi email không giới hạn
 • Hơn 160 mẫu thiết kế sẵn
 • Tiếp thị mạng  xã hội
 • Khảo sát Builder
 • Danh sách emai 10.000 địa chỉ email 
 • Số lượng gởi email không giới hạn
 • Hơn 160 mẫu thiết kế sẵn
 • Tiếp thị mạng xã hội
 • Khảo sát Builder
 • Dễ dàng soạn thảo mẫu email marketing
 • MIỄN PHÍ! 20.000 + hình ảnh để tùy chỉnh các chiến dịch.
 • Dễ dàng thêm các hình thức đăng ký vào trang web bất kỳ
 • Thống kê chiến dịch thời gian thực
 • Danh sách phân chia không giới hạn để thiết kế cung cấp của bạn
 • Gửi các chiến dịch trên mạng xã hội
 • Dễ dàng soạn thảo mẫu email marketing
 • MIỄN PHÍ! 20.000 + hình ảnh để tùy chỉnh các chiến dịch.
 • Dễ dàng thêm các hình thức đăng ký vào trang web bất kỳ
 • Thống kê chiến dịch thời gian thực
 • Danh sách phân chia không giới hạn để thiết kế cung cấp của bạn
 • Gửi các chiến dịch trên mạng xã hội
 • Dễ dàng soạn thảo mẫu email marketing
 • MIỄN PHÍ! 20.000 + hình ảnh để tùy chỉnh các chiến dịch.
 • Dễ dàng thêm các hình thức đăng ký vào trang web bất kỳ
 • Thống kê chiến dịch thời gian thực
 • Danh sách phân chia không giới hạn để thiết kế cung cấp của bạn
 • Gửi các chiến dịch trên mạng xã hội
330.000 VND / tháng
Thanh toán theo từng tháng
440.000 VND / tháng
Thanh toán theo từng tháng
550.000 VND/ tháng
Thanh toán theo từng tháng