Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Tôi có thể tìm thấy hướng dẫn về làm thế nào để cài đặt chứng chỉ SSL của tôi?

Tôi có thể tìm thấy hướng dẫn về làm thế nào để cài đặt chứng chỉ SSL của tôi?

  True BusinessID EV certificate: http://www.geotrust.com/resources/extended-validation-ssl/installation-instructions.html Rapid SSL, Rapid SSL wildcard, QuickSSL and QuickSSL Premium certificate: http://www.rapidssl.com/ssl-certificate-support/install-ssl-certificate/index.htm 

Đăng ngày 20-07-2012, 11:57 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL
Giấy chứng nhận của tôi sẽ ra sao nếu tôi không trả lời email duyệt?

Giấy chứng nhận của tôi sẽ ra sao nếu tôi không trả lời email duyệt?

Giấy chứng nhận của bạn sẽ được hủy bỏ nếu bạn không trả lời email duyệt

Đăng ngày 20-07-2012, 11:56 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL
Tôi đã không thiết lập một hộp thư hợp lệ cho địa chỉ email người phê duyệt trong quá trình kích hoạt. Bạn có thể gửi lại nó?

Tôi đã không thiết lập một hộp thư hợp lệ cho địa chỉ email người phê duyệt trong quá trình kích hoạt. Bạn có thể gửi lại nó?

Điều này có thể được thực hiện. Xin vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn và đến trang giấy chứng nhận SSL của tôi và chọn lệnh “Gửi lại” tùy chọn duyệt email với SSL tương ứng.

Đăng ngày 20-07-2012, 11:56 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL
Tại sao bạn không thể gửi email duyệt vào mail cá nhân của tôi?

Tại sao bạn không thể gửi email duyệt vào mail cá nhân của tôi?

Xin lưu ý rằng các cơ quan chứng nhận cần chấp thuận rõ ràng từ một chủ sở hữu tên miền để cấp Giấy chứng nhận SSL. Vì chỉ có bạn / bất kỳ người nào có thẩm quyền trong công ty của bạn sẽ có quyền truy cập để thiết lập chuyển tiếp email cho

Đăng ngày 20-07-2012, 11:55 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL
Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi “không hợp lệ CSR” khi tôi cố gắng để kích hoạt?

Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi “không hợp lệ CSR” khi tôi cố gắng để kích hoạt?

Có nhiều lý do tại sao một CSR có thể là không hợp lệ. Khi bạn tạo CSR phải đảm bảo:

Đăng ngày 20-07-2012, 11:54 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL
Làm thế nào để có được giấy chứng nhận SSL hiển thị trên tên miền của tôi?

Làm thế nào để có được giấy chứng nhận SSL hiển thị trên tên miền của tôi?

Để kích hoạt giấy chứng nhận SSL trên tên miền của bạn. Bạn cần kiểm tra lại xem bạn sẽ sử dụng giấy chứng nhận SSL cho www.domain.com hoặc domain.com. Vì ở đây có sự khác biệt đáng kể giữa www.domain.com và domain.com. Bạn cần phải chắc chắn rằng bạn có tất cả các mặt hàng thiết yếu để sử dụng SSL của bạn

Đăng ngày 20-07-2012, 11:53 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL
Làm thế nào để đặt hàng một giấy chứng nhận SSL?

Làm thế nào để đặt hàng một giấy chứng nhận SSL?

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn sản phẩm vừa ý và  chọn lệnh “Đặt mua” tại SSLMarketplace.com. Sau đó bạn thực hiện theo các bước

Đăng ngày 20-07-2012, 11:50 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL