Hỗ trợ trực tuyến

 • Hotline Hotline
  • Google Adwords 086 86 000 96
  • Google Apps      01234 243 342
  • Hosting              0905 102 617
Đăng ngày 19-06-2013, 9:04 am  |   Chuyên mục Google Apps
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên google+   Chia sẻ LinkedIn

Để nhận trợ giúp về các công việc này bên trong bảng điều khiển, hãy truy cập các bài viết này trong trung tâm trợ giúp.

 • Tôi làm cách nào để mua thêm người dùng?
 • Tôi có thể thanh toán vào bao giờ và ở đâu? Bạn sẽ được tính phí vào cuối tháng. Để thanh toán, hãy làm theo hướng dẫn ở đây để thêm phương thức thanh toán vào bảng điều khiển.
 • Tôi có thể truy cập hóa đơn của tôi ở đâu?
 • Tôi có thể hủy dùng thử bằng cách nào?
 

Bình luận

Tin liên quan