Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Tôi không có trang Facebook, vậy tôi có thể quảng cáo Facebook được không?

Tôi không có trang Facebook, vậy tôi có thể quảng cáo Facebook được không?

Hỏi: Tôi có tham khảo qua các hình thức quảng cáo tại BIN, và tôi cảm thấy quảng cáo trên Facebook phù hợp với sản phẩm của tôi, nhưng hiện tại tôi không có trang Facebook riêng cho sản phẩm của mình, vậy không biết là tôi có thể thực hiện quảng cáo được không?

Đăng ngày 18-08-2014, 11:42 am  |   Chuyên mục Facebook Ads
Quảng cáo của tôi sẽ hiển thị ở đâu trên Facebook?

Quảng cáo của tôi sẽ hiển thị ở đâu trên Facebook?

Hỏi: BIN cho mình hỏi, nếu tôi thực hiện quảng cáo Facebook tại BIN thì liệu rằng quảng cáo của tôi sẽ hiển thị ở đâu trên Facebook?

Đăng ngày 18-08-2014, 11:23 am  |   Chuyên mục Facebook Ads