Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Đăng ngày 19-06-2013, 8:48 am  |   Chuyên mục Google Apps
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên google+   Chia sẻ LinkedIn

Như thế nào thì được gọi là người dùng?

Chúng tôi xác định số người dùng chính bằng số hộp thư email mà bạn tạo ra. Một người dùng có thể có nhiều địa chỉ mail công ty và một miền có thể có nhiều bí danh – những bí danh này đã được bao gồm trong giá cho từng người dùng.

 

Bình luận

Tin liên quan