Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Giới thiệu Bin Media

Giới thiệu Bin Media

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG BIN  (tên giao dịch là BIN)

Đăng ngày 24-06-2013, 2:24 pm  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media
Quy định sử dụng chung

Quy định sử dụng chung

BIN không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ khách hàng gửi đến server và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên server.

Đăng ngày 14-11-2009, 11:17 pm  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media
Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

BIN luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và cam kết luôn bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm: tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành.

Đăng ngày 14-11-2009, 11:17 pm  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media
Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

cloud.bin.vn chúng tôi cung cấp các hình thức thanh toán thuận lợi nhất cho quý khách hàng. Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong những hình thức thanh toán dưới đây:

Đăng ngày 14-11-2009, 11:19 pm  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media
Tải văn bản

Tải văn bản

QĐ Về việc chuyển giao điều phối các hoạt động Internet tại Việt Nam, QĐ Ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet

Đăng ngày 14-11-2009, 11:19 pm  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media
Quy định sử dụng Hosting

Quy định sử dụng Hosting

Khách hàng sử dụng dịch vụ hosting đồng nghĩa với việc khách hàng và Bin Media đã thỏa thuận và hoàn toàn đồng ý với các quy định sử dịch vụ được nêu rõ ràng trong điều khoản sau đây:

Đăng ngày 19-01-2015, 9:09 am  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media
Quy định sử dụng tên miền tại BIN Media

Quy định sử dụng tên miền tại BIN Media

Khách hàng sử dụng dịch vụ tên miền tại Bin Media đồng nghĩa với việc khách hàng hoàn toàn đồng ý với các quy định sử dịch vụ được quy định rõ ràng trong điều khoản sau đây.

Đăng ngày 19-01-2015, 9:09 am  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media
Quy định sử dụng dịch vụ VPS (Máy chủ ảo)

Quy định sử dụng dịch vụ VPS (Máy chủ ảo)

Khách hàng sử dụng dịch vụ VPS của cloud.bin.vn đồng nghĩa với việc khách hàng hoàn toàn đồng ý với các quy định sử dịch vụ được quy định rõ ràng trong điều khoản sau đây.

Đăng ngày 19-01-2015, 9:10 am  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media
Quy định sử dụng Email Hosting
Đăng ngày 19-01-2015, 9:10 am  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media
Quy định sử dụng Google Apps for Work (tt)

Quy định sử dụng Google Apps for Work (tt)

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao các điều khoản bên dưới được dịch sang ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh

Đăng ngày 19-01-2015, 9:10 am  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media