Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Quy định sử dụng Google Adwords

Quy định sử dụng Google Adwords

BIN không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin trong bất kì website hoặc sản phẩm nào được liên kết tới từ từ khoá quảng cáo mà người sử dụng cung cấp cho BIN.

Đăng ngày 19-01-2015, 9:10 am  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media
Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

Dưới đây là những tiêu chuẩn của chúng tôi cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được hoàn tiền lại.

Đăng ngày 19-01-2015, 9:11 am  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media
Quy định về cấp độ dịch vụ của Google Apps

Quy định về cấp độ dịch vụ của Google Apps

Trong suốt thời hạn của Quy định Google Apps được hiện hành ("Quy định"), giao diện web của các dịch vụ được bao gồm trong Google Apps cung cấp sẽ hoạt động và khả dụng cho Khách hàng tối thiểu 99,9% thời gian của bất kỳ tháng dương lịch nào ("Quy định về cấp độ dịch vụ của Google Apps")

Đăng ngày 27-01-2015, 4:01 pm  |   Chuyên mục Giới thiệu BIN Media