Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617

 

 
Chứng chỉ đối tác Google
BIN LÀ ĐẠI LÝ CỦA GOOGLE

Google Apps For Work

Sẵn sàng cho doanh nghiệp
$3/người dùng/tháng
hoặc $30/người dùng/năm
cộng với tiền thuế

Google Apps for Unlimited

Với tính năng e-discovery và bảo mật nâng cao
Liên hệ: 0935.623.375
$10/người dùng/tháng
hoặc $120/người dùng/năm
cộng với tiền thuế
Tính năng chính
Bộ nhớ Email và Drive kèm theo (bạn cần thêm bộ nhớ?) 30 GB Không giới hạn (hoặc 1TB mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng)
Địa chỉ mail công ty tùy chỉnh CheckMart CheckMart
Người dùng không giới hạn CheckMart CheckMart
Trò chuyện qua video, lịch, chỉnh sửa tài liệu và các tính năng khác CheckMart CheckMart
Kiểm soát doanh nghiệp CheckMart CheckMart
Hỗ trợ khách hàng 24/7 CheckMart CheckMart
Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động CheckMart CheckMart
Lưu trữ dữ liệu quan trọng đối với doanh nghiệp   CheckMart
Tìm kiếm dữ liệu để điều tra   CheckMart
Xuất và khám phá dữ liệu trong toàn công ty   CheckMart
Bảo mật
Khôi phục từ thảm họa CheckMart CheckMart
Kết nối được mã hóa với SSL được thực thi CheckMart CheckMart
Theo dõi bảo mật thông tin 24/7 CheckMart CheckMart
Xác thực 2 bước CheckMart CheckMart
Đăng nhập một lần (SSO) CheckMart CheckMart
Độ dài mật khẩu tùy chỉnh và yêu cầu về độ dài CheckMart CheckMart
Mã hóa email bằng giao thức TLS chuẩn CheckMart CheckMart
Nhắn tin (Gmail, Lịch, Groups)
Giới hạn kích thước tệp đính kèm email CheckMart CheckMart
Hỗ trợ lịch và ứng dụng email gốc dành cho thiết bị di động CheckMart CheckMart
Lọc spam và chặn vi-rút CheckMart CheckMart
Trò chuyện thoại và video CheckMart CheckMart
Truy cập ngoại tuyến hộp thư đến và lịch của bạn CheckMart CheckMart
Chủ đề của hộp thư đến CheckMart CheckMart
Danh sách gửi thư CheckMart CheckMart
Bí danh tên miền CheckMart CheckMart
Bí danh người dùng CheckMart CheckMart
Diễn đàn do người dùng quản lý và danh sách gửi thư CheckMart CheckMart
Đồng bộ hóa với Blackberry Enterprise Server CheckMart CheckMart
Google Apps Sync for Microsoft Outlook® CheckMart CheckMart
Hỗ trợ cổng và định tuyến email CheckMart CheckMart
Lọc tùy chỉnh và chính sách nội dung dành cho email CheckMart CheckMart
Chân trang tuân thủ cấu hình quản trị CheckMart CheckMart
Chân trang tuân thủ cấu hình quản trị CheckMart CheckMart
Cộng tác (Drive, Documents, Sites)
Dung lượng lưu trữ trên Google Sites 10 GB/miền + 500 MB/người dùng 10 GB/miền + 500 MB/người dùng
Giới hạn kích thước tệp đính kèm của Sites 50 MB 50 MB
Ứng dụng web di động dành cho Google Drive CheckMart CheckMart
Google Apps Script CheckMart CheckMart
Truy cập ngoại tuyến Drive CheckMart CheckMart
Mua thêm bộ nhớ Gmail và Drive CheckMart CheckMart
Bộ nhớ Drive bổ sung (mỗi tháng)
20 GB $4/người dùng $4/người dùng
50 GB $7,5/người dùng $7,5/người dùng
200 GB $17,5/người dùng $17,5/người dùng
400 GB $35/người dùng $35/người dùng
1 TB $89/người dùng $89/người dùng
2 TB $179/người dùng $179/người dùng
4 TB $358/người dùng $358/người dùng
8 TB $716/người dùng $716/người dùng
16 TB $1.430/người dùng $1.430/người dùng
Quản lý
URL tùy chỉnh CheckMart CheckMart
Biểu trưng tùy chỉnh CheckMart CheckMart
Địa chỉ liên hệ được chia sẻ trên miền (địa chỉ chung) CheckMart CheckMart
Tùy chọn tắt tính năng thử nghiệm CheckMart CheckMart
API cấp phép nhóm và người dùng CheckMart CheckMart
Truy cập các ứng dụng khác của Google CheckMart CheckMart
Tùy chọn tắt ứng dụng khách đồng bộ hóa Drive CheckMart CheckMart
Gmail Labs CheckMart CheckMart
Tùy chọn tắt Gmail labs CheckMart CheckMart
Tùy chọn tắt truy cập ngoại tuyến đối với miền CheckMart CheckMart
Cấp phép tự động từ hệ thống LDAP CheckMart CheckMart
Địa chỉ liên hệ bên ngoài được chia sẻ CheckMart CheckMart
Đồng bộ hóa thư mục với các hệ thống LDAP CheckMart CheckMart
Công cụ di chuyển email và API CheckMart CheckMart
Google Apps Vault
Lưu trữ giúp bảo toàn thư   CheckMart
Tìm kiếm quản trị trên tất cả thư trong kho lưu trữ   CheckMart
Xuất thư sang định dạng MBOX   CheckMart
Nhật ký kiểm tra hoạt động và quyền truy cập kho lưu trữ   CheckMart
Khôi phục tin nhắn do người dùng vô tình xóa (trong thời gian lưu trữ)   CheckMart
Kiểm soát, kiểm toán và báo cáo nâng cao    CheckMart
eDiscovery bao gồm email, trò chuyện, tài liệu và tệp   CheckMart
Lưu trữ tất cả email, với tính năng tìm kiếm và truy xuất dễ dàng   CheckMart