Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617

21. Xử lý sự cố phần cứng như thế nào?

Chúng tôi lập tức thay thiết bị mới nếu lỗi thiết bị trong vòng 24h.

22. Cài đặt MS SQL Server, Mail Server lên máy chủ như thế nào?

Bạn có toàn quyền cài đặt các phần mềm cần thiết lên máy chủ của mình. Trong trường hợp lỗi phần mềm, bạn có thể yêu cầu cloud.bin.vn cài đặt lại máy chủ.

23. Tôi có mail server không?

IIS 6 có sẵn dịch vụ POP và SMTP. Tuy nhiên để có mail server chuyên nghiệp, bạn có thể cài đặt phần mềm riêng của mình.

24. Tôi quản lý máy chủ thuê ở BIN như thế nào?

Sau khi cài đặt xong server, cloud.bin.vn sẽ cung cấp đầy đủ thông tin quản trị server để bạn toàn quyền quản lý.

25. Cài thêm phần mềm trên máy chủ như thế nào?

Tất cả server tại cloud.bin.vn đều đã cấu hình sẵn sàng cho các dịch vụ Hosting, nếu bạn sử dụng server này cho dịch vụ hosting của riêng bạn thì không cần thiết cài các phần mềm khác...

26. Cách xử lý khi website bị DDOS?

Bạn thuê dịch vụ Server nên về nguyên tắc việc bảo mật, vận hành hoàn toàn do bạn quản lý (trừ trường hợp bạn thuê dịch vụ quản lý của cloud.bin.vn).

27. Cách nâng cấp cấu hình server như thế nào?

Khi bạn có nhu cầu nâng cấp, chúng tôi sẽ trừ đi số tiền/số thời gian bạn đã sử dụng dịch vụ.

28. Bạn sẽ được bàn giao thông tin gì khi mua hosting tại BIN?

Username và password cấp độ administrator của server.

29. Máy chủ ảo và ưu điểm của nó là gì?

Máy chủ riêng ảo (Virtual Private Server: VPS) là một phương pháp phân vùng một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo trên máy chủ vật lý, mỗi máy chủ đã có khả năng riêng của mình chạy trên máy tính dành riêng.

30. Back-Up dữ liệu là gì?

Đây là dịch vụ server dùng riêng, quý khách cần có người quản trị và có chế độ tự Backup và bảo vệ dữ liệu của mình trong tất cả các trường hợp bị hack hay HDD bị lỗi do nhà sản xuất HDD.