Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617

1. Tôi nên làm gì khi giao diện cPanel của tôi không hiển thị?

Bạn nên liên lạc của bạn nhà cung cấp các dịch vụ lưu trữ web họ có thể xác định nguyên nhân của vấn đề của bạn.

2. Khi tôi đăng nhập với https tôi nhận được một cảnh báo giấy chứng nhận không hợp lệ

Có khả năng máy chủ của bạn đang sử dụng một chứng chỉ tự ký hoặc một chứng chỉ không hợp lệ.

3. Tôi có thể chạy cPanel trên nền tảng Mac?

Tại thời điểm này, thì chưa có một phiên bản nào của cPanel và WHM có thể chạy được chạy trên OS X Server.

4. Write failed: disk quota exceeded. Điều này có nghĩa gì?

Điều này có nghĩa là bạn đã sử dụng hết dung lượng không gian đĩa được phân bổ cho tài khoản của bạn.

5. Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của tôi trong cPanel?

Bạn có thể sử dụng chức năng Change Password trong giao diện cPanel để thay đổi mật khẩu của bạn.

6. Làm thế nào tôi có thể thay đổi tên người dùng cPanel?

Chức năng này không có sẵn trong cPanel. Nếu bạn là chủ sở hữu máy chủ, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản mới cho người sử dụng và di chuyển trang web đến tài khoản mới.

7. Địa chỉ IP đã được kích hoạt cho nhà cung cấp khác

Với trường hợp này, bạn lưu ý hãy gửi yêu cầu hủy bỏ dịch vụ với nhà cung cấp cũ (Request Cancellation).

8. Hết hạn bản quyền cPanel bao lâu, IP máy chủ sẽ bị khóa ?

Với chính sách của chúng tôi, địa chỉ IP của bạn sẽ bị khóa sau 72 giờ kể từ khi hết hạn và bạn chưa thanh toán.

9. Có thể đổi sang IP khác không?

Bạn hoàn toàn có thể đổi sang IP cPanel khác. Hãy đăng nhập, lựa chọn "Dịch vụ đã đăng ký", chọn bản quyền cPanel bạn muốn đổi và nhập IP mới vào.

10. Dịch vụ đã được kích hoạt, song khi đăng nhập WHM vẫn thông báo chưa có bản quyền?

Bạn vui lòng đăng nhập bằng SSH vào VPS và nhập lệnh sau: /usr/local/cpanel/cpkeyclt