Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617

KẾT QUẢ KIỂM TRA TÊN MIỀN

1. Quy định về tên miền là gì?

Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền:

2. Tên miền quốc gia cấp cao nhất

(Tiếng Anh: Country code top-level domain, viết tắt là ccTLD) hay gọi tắt là tên miền quốc gia là một tên miền cấp cao nhất Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc.

3. Quy định chuyển tên miền tại BIN như thế nào?

Quy định chuyển tên miền tại bin điều kiện để transfer Tên miền phải được unlock. Bạn có Auth-info code

4. Qui tắc chọn tên miền

Mặc dù một tên miền ngắn thì rất khó đăng ký hiện nay (tất cả tên miền .com, .net, .org có ít hơn 4 ký tự đều đã được đăng ký hết ), nhưng trừ khi bạn muốn tên miền là tên đầy đủ của công ty bạn, bạn nên chọn tên miền ngắn nhất có thể được ( msn.com, hp.com, ...).

5. Tại sao tôi phải đăng ký nhiều tên miền?

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc đăng ký nhiều hơn một tên miền, bạn có quyền ý tưởng. Đăng ký và sử dụng nhiều tên miền là tên lớn để xây dựng doanh nghiệp của bạn và có thể giúp bạn tạo ra một nhận dạng năng động trực tuyến.

6. Các loại tên miền

Tên miền quốc tế, Tên miền quốc gia Việt Nam

7. DNS là gì?

DNS (Domain Name System) là Hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền.

8. Tên miền là gì?

Mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh địa chỉ bằng số.

9. Thay đổi name server tên miền như thế nào?

Để lưu trữ một trang web trên tên miền của bạn, bạn sẽ cần phải biết được name server của nhà cung cấp Web hosting và trỏ tên miền của bạn về name server của nhà cung cấp hosting này.

10. Hướng dẫn đăng ký, sử dụng tên miền

Thủ tục đăng ký tên miền Các chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gồm tất cả các trường hợp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; trường hợp không sinh sống, làm việc tại Việt Nam) muốn đăng ký, sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam .