Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617

KẾT QUẢ KIỂM TRA TÊN MIỀN

Bảng giá tên miền - Phí đăng ký tên miền

 
Tên miền Phí duy trì Phí khởi tạo Đăng ký
TÊN MIỀN VIỆT NAM

.vn

500.000 VND

330.000VND

.biz.vn | .com.vn | .net.vn 400.000 VND 330.000VND
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .info.vn 300.000 VND 330.000VND
.ac.vn | .health.vn | .int.vn | .pro.vn 300.000 VND 330.000VND
TÊN MIỀN QUỐC TẾ

.com

430.000VND

Miễn phí

.net

430.000VND

Miễn phí

.org

500.000VND

Miễn phí

.biz

500.000VND

Miễn phí

.us

450.000VND

Miễn phí

.info

400.000VND

Miễn phí

.pw 700.000 VND Miễn phí
.co.uk 500.000 VND Miễn phí
.eu  500.000 VND Miễn phí
.pro 700.000 VND Miễn phí
.tel 650.000 VND Miễn phí
.asia 500.000 VND Miễn phí
.com.co 650.000 VND Miễn phí
.mobi 600.000 VND Miễn phí
.net.co 500.000 VND Miễn phí
.nom.co 500.000 VND Miễn phí
.bz 1.100.000 VND Miễn phí
.tv 1.200.000 VND Miễn phí
.ws 1.100.000 VND Miễn phí
.co 1.500.000 VND Miễn phí
.xxx 4.000.000 VND Miễn phí
.co.in 600.000 VND Miễn phí