Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617

KẾT QUẢ KIỂM TRA TÊN MIỀN

Những tên miền quốc gia đã thành quá khứ

Những tên miền quốc gia đã thành quá khứ

Trong suốt bề dày lịch sử hình thành hệ thống tên miền của mình thì cũng đã có khá nhiều tên miền quốc gia bị loại bỏ mà nguyên nhân phần lớn là vì các quốc gia đó hiện nay không còn tồn tại nữa.

Đăng ngày 26-11-2014, 11:10 am  |   Chuyên mục Thông tin cần biết Tên miền
Những cách dùng tên miền quốc gia không theo quy ước

Những cách dùng tên miền quốc gia không theo quy ước

Việc quy định đăng ký đối với một vài đối với một số tên miền quốc gia đôi khi chưa thật chặt chẽ, dẫn đến việc một số tên miền quốc gia được sử dụng phá cách

Đăng ngày 24-11-2014, 11:24 am  |   Chuyên mục Thông tin cần biết Tên miền
Tên miền cấp 1, cấp 2, cấp 3 là gì?

Tên miền cấp 1, cấp 2, cấp 3 là gì?

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển tên miền, thì cho đến nay người ta phân tên miền ra làm 3 cấp: cấp 1, cấp 2, cấp 3.

Đăng ngày 21-11-2014, 11:05 am  |   Chuyên mục Thông tin cần biết Tên miền
Danh sách các tên miền quốc gia

Danh sách các tên miền quốc gia

Tính đến năm 2014 thì hiện tại trên thế giới đã có 252 tên miền quốc gia, sẽ được liệt kê thành danh sách tên miền quốc gia dưới đây. Trong số này thì chỉ có một vài tên miền là được phép đăng ký ở nước và một số thì không.

Đăng ngày 17-11-2014, 11:00 am  |   Chuyên mục Thông tin cần biết Tên miền
Đăng ký tên miền 1,2 ký tự

Đăng ký tên miền 1,2 ký tự

Theo như thông báo chính thức từ Bộ Tài chính, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thì kể từ ngày10/01/2011, VNNIC thực hiện theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC sẽ chính thức triển khai cấp quyền đăng ký, sử dụng tên miền cấp 3 ".vn" có 1 hoặc 2 ký tự dưới các đuôi tên miền cấp 2 dùng chung ra cộng đồng

Đăng ngày 13-11-2014, 11:22 am  |   Chuyên mục Thông tin cần biết Tên miền
Tên miền hư danh là gì?

Tên miền hư danh là gì?

Tên miền quốc gia hư danh cũng chỉ là tên miền quốc gia nhưng do những tên miền này lại trùng với chữ viết tắt hoặc dễ dàng liên tưởng đến đến một lĩnh vực nào đó. Nên những tên miền này thường được sử dụng với mục đích kinh doanh ở bên ngoài đất nước.

Đăng ngày 12-11-2014, 10:41 am  |   Chuyên mục Thông tin cần biết Tên miền
IANA là gì? Tổ chức cấp phát số hiệu Internet là gì?

IANA là gì? Tổ chức cấp phát số hiệu Internet là gì?

Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (tên tiếng Anh là Internet Assigned Numbers Authority - IANA) là một cơ quan giám sát việc chỉ định địa chỉ IP, quản lý khu vực gốc của DNS toàn cầu, và cấp phát giao thức Internet khác

Đăng ngày 10-11-2014, 10:58 am  |   Chuyên mục Thông tin cần biết Tên miền
Tên miền quốc tế là gì?

Tên miền quốc tế là gì?

Tên miền quốc tế chính là các dạng tên miền cấp 1, chúng là những tên miền được dùng chung cho tất cả các quốc gia. Tên miền quốc tế do. Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế ICANN (www.icann.org) cấp phát.

Đăng ngày 07-11-2014, 11:04 am  |   Chuyên mục Thông tin cần biết Tên miền
Tên miền quốc gia là gì?

Tên miền quốc gia là gì?

Tên miền quốc gia hay tên miền quốc gia cấp cao nhất (tiếng Anh: Country code top-level domain, viết tắt là ccTLD) là một tên miền cấp cao nhất Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc.

Đăng ngày 05-11-2014, 11:10 am  |   Chuyên mục Thông tin cần biết Tên miền
Tên miền Việt Nam là gì ?

Tên miền Việt Nam là gì ?

Tên miền Việt Nam là tên miền do Trung tâm Internet VN - VNNIC (tổ chức quản lý tài nguyên Internet quốc gia tại Việt Nam) chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp cho người dùng.

Đăng ngày 31-10-2014, 11:26 am  |   Chuyên mục Thông tin cần biết Tên miền