Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Thuật toán mã hóa

Thuật toán mã hóa

Mã hóa(encrypt) và giải mã(decrypt) thông tin dùng các hàm toán học đặt biệt được biết đến với cái tên là thuật toán mã hóa (cryptographic algorithm) và thường được gọi tắt là cipher.

Đăng ngày 04-07-2013, 9:11 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL
Mã hóa dùng cặp khóa chung - khóa riêng (public key - private key)

Mã hóa dùng cặp khóa chung - khóa riêng (public key - private key)

Một khe hở trong mã hóa đối xứng là bạn phải chuyển khóa cho người nhận để họ có thể giải mã.

Đăng ngày 04-07-2013, 9:15 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL
Các phương pháp mã hóa

Các phương pháp mã hóa

Có hai phương pháp mã hóa được sử dụng phổ biến hiện nay là mã hóa bằng khóa đối xứng và mã hóa dùng cặp khóa chung - khóa riêng..

Đăng ngày 04-07-2013, 9:13 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL
Khóa là gì?

Khóa là gì?

Khóa(key) là một thông tin quan trọng dùng để mã hóa thông tin hoặc giải mã thông tin đã bị mã hóa. Bạn có thể hiểu nôm na khóa là mật khẩu(password).

Đăng ngày 04-07-2013, 9:12 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL
SSL là gì?

SSL là gì?

SSL(Secure Socket Layer) là một giao thức(protocol) cho phép bạn truyền đạt thông tin một cách an toàn qua mạng.

Đăng ngày 04-07-2013, 9:10 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL