Hỗ trợ trực tuyến

 • Hotline Hotline
  • Google Adwords 086 86 000 96
  • Google Apps      01234 243 342
  • Hosting              0905 102 617
Đăng ngày 28-06-2013, 4:55 pm  |   Chuyên mục Phần mềm
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên google+   Chia sẻ LinkedIn

Hướng dẫn quản lý tập tin trên cPanel

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý tập tin trên cPanel. Các bước thực hiện cấu hình như sau:

Bước 1:  Đăng nhập vào cPanel tài khoản hosting của bạn.

Bước 2:  Vào menu quản lý tài khoản chọn mục quản lý file.

Hướng dẫn quản lý tập tin trên cPanel

 • New file: Chức năng tạo mới một tập tin.
 • New folder: Tạo mới một thư mục.
 • Copy: Sao chép tập tin.
 • Move file: Di chuyển file tới một thư mục trong tài khoản hosting.
 • Upload: Chức năng upload một tập tin từ máy tin lên server.
 • Download: Tải một tập tin từ tài khoản hosting về máy tính.
 • Delete: Chức năng xóa một thư mục hay một tập tin.
 • Rename: Đổi tên thư mục hoặc tập tin.
 • Edit: chức năng chỉnh sửa một tập tin.
 • Code Editor: Chức năng chỉnh sửa tập tin theo dạng code
 • HTML Editor: Chỉnh sửa tập tin theo dạng html.
 • Change Permissions: Set Permissions cho tập tin hoặc thư mục.

Hướng dẫn quản lý tập tin trên cPanel

 • View: Chức năng xem nhanh nội dụng của một tập tin.
 • Extract: Giải nén file nén .zip, gzip, tar.gz, tar.bz2.
 • Compress: Nén thư mục hoặc tập tin thành dạng file nén. zip, gzip, tar.gz, tar.bz2.

Để sử dụng các công cụ trên: Click chọn file hoặc thư mục trên tài khoản hosting và click chọn vào các button tương ứng:

BIN thân ái chào bạn !

 

Bình luận

Tin liên quan