Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Đăng ngày 10-11-2014, 10:58 am  |   Chuyên mục Tên miền
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên google+   Chia sẻ LinkedIn

IANA là gì? Tổ chức cấp phát số hiệu Internet là gì?

1. IANA là gì?

Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (tên tiếng Anh là Internet Assigned Numbers Authority - IANA) là một cơ quan giám sát việc chỉ định địa chỉ IP, quản lý khu vực gốc của DNS toàn cầu, và cấp phát giao thức Internet khác. Ngoài ra, IANA chịu trách nhiệm trong việc xác định một cơ quan được ủy thác thích hợp cho mỗi tên miền quốc gia. Tổ chức này được điều hành bởi ICANN.

IANA là tổ chức cấp phát số hiệu Internet
IANA là tổ chức cấp phát số hiệu Internet

2. Trách nhiệm của IANA

IANA đại khái chịu trách nhiệm cấp phát những tên và con số đặc trưng được dùng trong giao tức Internet và được xuất bản dưới tài liệu RFC. Nó duy trì sự liên lạc gần gũi với IETF và Ban biên tập RFC để hoàn thành chức năng này.

Trong trường hợp những phần số hiệu Internet quan trọng hơn - như địa chỉ IP và tên miền, cần có những chính sách chặt chẽ hơn và tiến trình cấp phát được quản lý theo cách chi tiết hơn. Điều này để thích nghi với sự quản lý đa tầng của những tài nguyên này.

2.1 Địa chỉ IP:

IANA ủy quyền việc đăng ký địa chỉ IP nội bộ cho Cơ quan Internet Vùng (Regional Internet Registry - RIR). Mỗi RIR sẽ cấp phát địa chỉ cho một khu vực khác nhau trên thế giới. Mỗi RIR là thành viên của Tổ chức Tài nguyên Số, là cơ quan đại diện cho lợi ích tập thể của họ và đảm bảo rằng các quy định chính sách là ngang bằng với nhau trên toàn thế giới.

IANA ủy quyền việc cấp phát địa chỉ IPv4 cho RIR thành những khối lớn (thường theo kích thước chia chẵn cho 8, hoặc địa chỉ 2^24, hoặc nhiều hơn cùng lúc), và RIR sau đó sẽ tái cấp phát những khối nhỏ hơn trong vùng cho các ISP và các tổ chức khác.

Cũng có một tiến trình ủy quyền và cấp phát địa chỉ IPv6, nhưng hiện có ít áp lực ủy quyền đối với các khối địa chỉ IPv6, vì cung đang vượt trội so với cầu.

2.2 Tên miền:

IANA quản lý dữ liệu trong máy chủ tên gốc (DNS), là đỉnh đầu tiên trong cây phân cấp DNS. Nhiệm vụ này liên quan tới việc liên hệ với những nhà điều hành tên miền cấp cao nhất, cũng như nhà điều hành máy chủ tên gốc, và chính sách của ICANN đã quy định chặt chẽ điều này.

Nó cũng điều hành cơ quan đăng ký tên miền .int dành cho những tổ chức đa quốc gia, tầm .arpa dành cho mục đích quản trị giao thức, và những tầm tên miền quan trọng khác như root-servers.net.

2.3 Các tham số giao thức:

IANA điều hành những tham số của giao thức IETF cho những nhà đăng ký trung ương nào cần nó. Những ví dụ bao gồm tên của các mô hình URI và của mã hóa ký tự được chấp nhận sử dụng trên Internet. Nhiệm vụ được thực hiện dưới sự giám sát của Hội đồng Kiến trúc Internet, và thỏa thuận giám sát công việc được in trong RFC 2860.

Nguồn: wikipedia

BIN thân ái chào bạn !

 

Bình luận

Tin liên quan