Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Đăng ngày 04-07-2013, 9:15 am  |   Chuyên mục Bảo mật & SSL
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên google+   Chia sẻ LinkedIn

Mã hóa dùng cặp khóa chung - khóa riêng (public key - private key)

Một khe hở trong mã hóa đối xứng là bạn phải chuyển khóa cho người nhận để họ có thể giải mã. Việc chuyển khóa không được mã hóa qua mạng là một điều cực kì mạo hiểm. Nhở như khóa này rơi vào tay người khác thế là họ có thể giải mã được thông tin mà bạn đã chuyển đi. Phương pháp mã hóa bằng khóa chung - khóa riêng ra đời nhằm giải quyết vấn đề này. Thay vì chỉ có một khóa duy nhất dùng chung cho mã hóa và giải mã, bạn sẽ có một cặp khóa gồm khóa chung chỉ dùng để mã hóa và khóa riêng chỉ dùng để mã hóa. Bạn cho người khác biết khóa chung của bạn để họ mã hóa các thông tin gởi đến bạn. Chỉ có bạn mới có khóa riêng để giải mã các thông tin này. Nhở như thông tin này có rơi vào tay người khác thì họ cũng không thể giải mã được vì chỉ có bạn mới có khóa riêng mà.

 

Bình luận

Tin liên quan