Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Đăng ngày 26-11-2014, 11:10 am  |   Chuyên mục Tên miền
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên google+   Chia sẻ LinkedIn

Những tên miền quốc gia đã thành quá khứ

Trong suốt bề dày lịch sử hình thành hệ thống tên miền của mình thì cũng đã có khá nhiều tên miền quốc gia bị loại bỏ mà nguyên nhân phần lớn là vì các quốc gia đó hiện nay không còn tồn tại nữa.

Đã có khá nhiều tên miền quốc gia bị trở thành quá khứ
Đã có khá nhiều tên miền quốc gia bị trở thành quá khứ

Có hai tên miền quốc gia đã chính thức bị xóa và mã 2 chữ tương ứng bị rút khỏi ISO 3166-1, đó là Tiệp Khắc với csZaire với tên miền zr.

Cũng có một tên miền quốc gia dành cho Đông Đứcdd, nhưng vì hoàn cảnh lịch sử nên nó chưa một lần được sử dụng.

Đôi khi việc việc rút tên miền khỏi ISO 3166-1 và việc xóa khỏi DNS không diễn ra cùng một lúc, như trường hợp tên miền quốc gia Zaire là zr đã rút khỏi ISO 3166-1 vào năm 1997, nhưng tên miền quốc gia zr vẫn không bị xóa cho đến năm 2001.

Nhưng cũng có nhưng tên miền quốc gia trong ISO 3166-1 cũ vẫn chưa bị xóa. Trong vài trường hợp một số tên miền này sẽ chẳng bao giờ được xóa, bởi vì số lượng tên miền được sử dụng đã quá nhiều và người ta lo lắng rằng việc xóa những tên miền này sẽ gây nên một cuộc khủng hoảng. Như trường hợp của tên miền quốc gia Liên Xôsu vẫn còn được sử dụng hơn một thập kỷ kể từ khi su bị loại khỏi ISO 3166-1.

Nguồn: wikipedia và Internet

BIN thân ái chào bạn !

 

Bình luận

Tin liên quan