Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Giới thiệu tên miền

Giới thiệu tên miền

Trong thời đại Công nghệ thông tin, việc trao đổi thông tin của con người khắp mọi nơi trên thế giới cũng như hoạt động kinh doanh buôn bán của các doanh nghiệp..

Đăng ngày 14-11-2009, 9:47 pm  |   Chuyên mục Tên miền
Lợi và hại của domain chứa dấu gạch ngang

Lợi và hại của domain chứa dấu gạch ngang

Domain có chứa dấu gạch thật ra cũng chỉ là 1 domain bình thường nhưng việc chứa 1 dấu gạch bên trong tên miền cũng mang lại nhiều ưu điểm và nhược điểm riêng cho loại domain này.

Đăng ngày 29-07-2013, 3:18 pm  |   Chuyên mục Tên miền
Kiểm tra tên miền

Kiểm tra tên miền

Để đăng ký tên miền, bạn phải xác định được tên miền đã được các khách hàng khác đăng ký hay chưa (tên miền hiện hữu), gõ tên miền bạn muốn kiểm tra vào khung...

Đăng ngày 14-11-2009, 10:54 pm  |   Chuyên mục Tên miền
Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký

01 Bản khai đăng ký tên miền (đối với tên miền Việt Nam), 02 Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền, 01 bản photo CMND (đối với cá nhân)

Đăng ngày 14-11-2009, 10:56 pm  |   Chuyên mục Tên miền
Quy trình đăng ký

Quy trình đăng ký

Khách hàng đăng ký trực tiếp thông qua website http://cloud.bin.vn và làm theo các hướng dẫn.

Đăng ngày 11-01-2010, 3:20 pm  |   Chuyên mục Tên miền
Phân loại tên miền

Phân loại tên miền

Tên miền quốc tế, Tên miền quốc gia Việt Nam

Đăng ngày 20-01-2010, 2:30 pm  |   Chuyên mục Tên miền