Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
RSS là gì?

RSS là gì?

RSS là chữ viết tắt từ Really Simple Syndication được hiểu là định dạng dữ liệu theo chuẩn XML. RSS thường được dùng để chia sẻ và phát tán nội dung của website

Đăng ngày 01-12-2014, 11:39 am  |   Chuyên mục Thiết kế website
Tại sao website nên sử dụng https thay vì http?

Tại sao website nên sử dụng https thay vì http?

Https sẽ có ý nghĩa thật sự quan trọng khi bạn sử dụng các mạng không được mã hóa và bất cứ ai dùng chung mạng local đều có thể phát hiện và đánh cắp những thông tin nhạy cảm của bạn

Đăng ngày 19-11-2014, 11:39 am  |   Chuyên mục Thiết kế website
Thẻ HrefLang trong HTML dùng để làm gì?

Thẻ HrefLang trong HTML dùng để làm gì?

Thẻ HrefLang là thẻ HTML được đặt trong phần của code có nhiệm vụ thông báo cho Googlebot biết được một trang nội dung, một thư mục, một website con, hay một domain nào đó được chọn để tối ưu hóa cho một quốc gia hay vùng lãnh thổ nhất định.

Đăng ngày 21-01-2015, 11:31 am  |   Chuyên mục Thiết kế website
CGI là gì ?

CGI là gì ?

CGI: Là chữ viết tắt của “Common Gateway Interface”. Đây là một phương pháp cho phép giao tiếp giữa server và chương trình nhờ các định dạng đặc tả thông tin.

Đăng ngày 19-06-2014, 10:09 am  |   Chuyên mục Thiết kế website
Web Server là gì? XAMPP là gì?

Web Server là gì? XAMPP là gì?

Web Server (máy phục vụ Web): máy tính mà trên đó cài đặt phần mềm phục vụ Web, đôi khi người ta cũng gọi chính phần mềm đó là Web Server.

Đăng ngày 07-05-2014, 9:42 am  |   Chuyên mục Thiết kế website
Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong XAMPP và phpMyAdmin

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong XAMPP và phpMyAdmin

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị là một việc rất đơn giản nhưng nếu ta chưa làm qua bao giờ cũng khiến ta mất khá nhiều thời gian tìm hiểu.

Đăng ngày 21-04-2014, 11:01 am  |   Chuyên mục Thiết kế website
Hướng dẫn thêm, xóa database trên phpmyadmin

Hướng dẫn thêm, xóa database trên phpmyadmin

Thêm, xóa database trên phpmyadmin không phải là một vấn đề phức tạp, nhưng nếu bạn chưa từng làm qua thì nó cũng sẽ khiến bạn mất thời gian.

Đăng ngày 13-05-2014, 11:24 am  |   Chuyên mục Thiết kế website
Quy trình xây dựng một website hoàn chỉnh

Quy trình xây dựng một website hoàn chỉnh

Tất cả những website bạn thấy đều được cấu thành từ 3 yếu tố là tên miền, hosting và mã nguồn website (source website). Ba yếu tố này mới "kết hợp" lại với nhau để tạo thành một trang web hoàn chỉnh như bạn thấy.

Đăng ngày 10-03-2014, 11:55 am  |   Chuyên mục Thiết kế website