Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Hotline
    • Google Adwords 086 86 000 96
    • Google Apps      01234 243 342
    • Hosting              0905 102 617
Tuyển dụng lập trình viên web PHP

Tuyển dụng lập trình viên web PHP

Chức vụ: Nhân viên Lập trình. Chỉ tiêu: 1. Hình thức : Nhân viên chính thức. Loại hình : Toàn thời gian. Giới tính : Nam/Nữ. Hạn chót nhận hồ sơ : 31/07/2014.

Đăng ngày 12-07-2014, 10:20 am  |   Chuyên mục Tuyển dụng
Tuyển dụng lập trình viên Web Python

Tuyển dụng lập trình viên Web Python

Chức vụ: Nhân viên Lập trình. Chỉ tiêu: 1. Hình thức : Nhân viên chính thức. Loại hình : Toàn thời gian. Giới tính : Nam/Nữ. Hạn chót nhận hồ sơ : 31/07/2014.

Đăng ngày 12-07-2014, 10:16 am  |   Chuyên mục Tuyển dụng
Tuyển dụng lập trình viên Android và iOS

Tuyển dụng lập trình viên Android và iOS

Chức vụ: Nhân viên Lập trình. Chỉ tiêu: 6 Hình thức : Nhân viên chính thức. Loại hình : Toàn thời gian. Giới tính : Nam/Nữ. Hạn chót nhận hồ sơ : 31/07/2014.

Đăng ngày 12-07-2014, 10:10 am  |   Chuyên mục Tuyển dụng
Tuyển dụng nhân viên thiết kế Game – Game Designer

Tuyển dụng nhân viên thiết kế Game – Game Designer

Chức vụ: Thiết kế Game – Game Designer. Chỉ tiêu: 2 Hình thức : Nhân viên chính thức. Loại hình : Toàn thời gian. Giới tính : Nam/Nữ. Hạn chót nhận hồ sơ : 31/07/2014.

Đăng ngày 12-07-2014, 10:04 am  |   Chuyên mục Tuyển dụng
Tuyển dụng nhân viên Artist/Graphic Designer

Tuyển dụng nhân viên Artist/Graphic Designer

Chức vụ: Artist/Graphic Designer. Chỉ tiêu: 4 Hình thức : Nhân viên chính thức. Loại hình : Toàn thời gian. Giới tính : Nam/Nữ. Hạn chót nhận hồ sơ : 31/07/2014.

Đăng ngày 12-07-2014, 9:53 am  |   Chuyên mục Tuyển dụng
Tuyển dụng nhân viên IT

Tuyển dụng nhân viên IT

Tuyển dụng Nhân viên IT 1. Đối tượng 1.1 Chỉ tiêu tuyển dụng Mã vị trí: I02 Chức vụ: Nhân viên IT

Đăng ngày 21-07-2011, 10:44 am  |   Chuyên mục Tuyển dụng
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh 1. Đối tượng 1.1 Chỉ tiêu tuyển dụng Mã vị trí: S03 Chức vụ: Nhân viên Sales

Đăng ngày 21-07-2011, 10:23 am  |   Chuyên mục Tuyển dụng
Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa

Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa

Tuyển dụng Nhân viên Thiết kế đồ họa 1. Đối tượng 1.1 Chỉ tiêu tuyển dụng Mã vị trí: C02 Chức vụ: Nhân viên Thiết kế đồ họa

Đăng ngày 13-07-2011, 9:30 am  |   Chuyên mục Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng nhân viên Kinh doanh

Thông báo tuyển dụng nhân viên Kinh doanh

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm mới 2011, BIN Center thông báo tuyển dụng đội ngũ nhân viên Kinh doanh với các tiêu chuẩn sau:

Đăng ngày 20-12-2010, 8:59 am  |   Chuyên mục Tuyển dụng
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh 1. Đối tượng 1.1 Chỉ tiêu tuyển dụng Mã vị trí: S03 Chức vụ: Nhân viên Sales

Đăng ngày 26-05-2010, 9:15 am  |   Chuyên mục Tuyển dụng