Hỗ trợ trực tuyến

 • Hotline Hotline
  • Google Adwords 086 86 000 96
  • Google Apps      01234 243 342
  • Hosting              0905 102 617
Thông tin khách hàng
Họ và Tên
*
Email
*
Điện thoại
*
Địa chỉ
*
Website
*
Ghi chú
 
LỢI ÍCH KHI ĐĂNG KÝ Thuê chỗ đặt server TẠI BIN
 • Nơi đặt máy chủ là Trung tâm dữ liệu FPT Việt Nam.
 • Được phép cài đặt thêm các ứng dụng, tiện ích phù hợp với nhu cầu.
 • Toàn quyền quyết định cấu hình, nâng cấp máy chủ.
 • Toàn quyền sử dụng và quản lý Server.

Tư vấn hỗ trợ 086 86 000 96

Trung tâm dữ liệu FPT